TOP 10

Brdo Gorica i avanturistički park

Brdo Gorica nalazi se u neposrednoj blizini centra Podgorice, predstavlja veoma popularno izletište i pravi je raj za rekreativce.

Medun

Medun se nalazi na oko 12 kilometara sjeveroistočno od Podgorice, u oblasti Kuča. Poznato je po spomeničkom kompleksu koji čine ostaci ilirskog grada Meteona, crkva Sv. Nikole i rodna kuća Marka Miljanova, znamenitog junaka i književnika, danas memorijalni muzej grada.

Sastavci i most na Sastavcima

Plantaže 13 jul

Jedan je od najvećih i najljepših vinograda u Evropi, površine 2.300 hektara, sa oko 11.5 miliona čokota.

Nacionalni park Skadarsko jezero

Jedan od najznačajnijih turističkih resursa Crne Gore i Podgorice. Bogatstvo flore i faune, kriptodepresija i stanište rijetkih ugroženih vrsta ptica poput kudravog pelikana čine ga jedinstvenim u regionu i šire.

Moderna Galerija

U okviru Moderne galerije sakupljena su i izložena djela koja na najbolji način ilustruju razvoj moderne umjetnosti kao i najznačajnije umjetničke pravce i uticaje koji su se desili u crnogorskoj umjetnosti u drugoj polovini XX vijeka.

Dvorski kompleks na Kruševcu

Smješten je u najljepšem dijelu Podgorice, u parku na Kruševcu, uz rijeku Moraču.

Stara Varoš i Sahat kula

Stara varoš je bila jezgro Podgorice u periodu osmanlijske vlasti (1474-1879) u urbanim i arhitektonskim formama grada, običajima, načinu života i orijentalnim karakteristikama.

Saborni hram Hristovog Vaskrsenja i Crkva Svetog Spasa

Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svojom monumentalnošću, arhitekturom i umjetničkom vrijednošću, jedinstvena je, nova, sakralna građevina.

Duklja

Četiri kilometra od centra Podgorice na širokom platou između rijeka Morače, Zete i Širalije, nalaze se ostaci antičke Dokleje, iz prve decenije I vijeka nove ere.