Spomenik Josipu Brozu Titu

Spomenik doživotnom predsjedniku Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) Josipu Brozu Titu nalazi se na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici.

Pogledajte ostalo: