Hotel Crnogorska kuća

Hotel Crnogorska kuća, koji posluje u sklopu “Šajo” d.o.o. otvoren je u decembru 2013. godine. Nakon proširenja smještajnih kapaciteta, novembra 2017, hotel ima 24 smještajne jedinice, nacionalni restoran i konferencijsku salu. Skupa, svi elementi čine jedinstven spoj modernog i tradicionalnog. Uspješnost poslovanja se potvrđuje kroz saradnju sa turoperaterima iz cijelog svijeta, a zadovoljstvo gostiju je evidentirano i kroz veoma visoku ocjenu na Bookingu.

Pogledajte ostalo: