Budva

Budva je primorski grad na Jadranskom moru u Crnoj Gori. Grad ima oko 18.000 stanovnika i sjedište je opštine Budva.

Bar

Bar je grad i luka u primorju Crne Gore.

Kotor

Kotor je primorski grad u opštini Kotor na obali Bokokotorskog zaliva u Crnoj Gori. Urbana cjelina u okviru bedema ima oko 1 333 stanovnika, a opština Kotor 23 000 stanovnika (2003).

Biogradsko jezero

Biogradsko jezero je najveće planinsko jezero u Crnoj Gori. Nalazi se na planini Bjelasici, 16 km severoistočno od Kolašina.

Nacionalni park Skadarsko jezero

Jedan od najznačajnijih turističkih resursa Crne Gore i Podgorice. Bogatstvo flore i faune, kriptodepresija i stanište rijetkih ugroženih vrsta ptica poput kudravog pelikana čine ga jedinstvenim u regionu i šire.