Vinarija Keković

Više od 40 godina, tri generacije porodice Keković, na vinogradu u srcu Crne Gore njeguju tradiciju proizvodnje vrhunskih vina za uživanja u trenucima. Vodeći se porodičnim pristupom, njegovanjem porodičnih vrijednosti, odabranim momentima za uživanje, uzgajaju se najbolje sorte vinove loze kako bi  hedonizam bio potpun. Posvećeni promociji hedonističkog duha crnogorskog života, a u korak sa savremenim zahtjevima koje donosi 21. vijek. Vino u ovakvim uslovima postaje umjetnost i uspijeva da odgovori na savremene zahtjeve današnjice. Vizija vinarije Keković jeste da sa ljubavlju i zadovoljstvom uživate u vinu koje smo upravo na taj način i stvarali.

Kontakt telefon: +38267162162
Website: www.kekovicestate.me
FB: Kekovic Estate

Pogledajte ostalo: