U četvrtak, 1. marta sa početkom u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ biće otvorena izložba radova Jovane Vujanović pod nazivom „Re-play“.

Umjetnica će se predstaviti prostornim instalacijama digitalnih printova, asamblaža, videa i video animacija.

Jovana Vujanović je rođena u Podgorici 1986. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski program grafika 2011. Dobitnica je Godišnje nagrade Fakulteta za slobodan crtež 2008. kao i Nagrade za video 39. Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” 2017. Studijski je boravila u P: 142 rezidenciji za umjetnike u Berlinu 2012.  Do sada je izlagala samostalno u zemlji i regionu a učestvovala je i na brojnim međunarodnim i regionalnim kolektivnim izložbama i projektima.

„Termin Re-play možemo tumačiti kao reprizu, kao ponovno odigravanje određene sekvence, akcije ili rekurzivno izvedenu igru: opet i opet, iznova i iznova. Otud je ovaj termin sveobuhvatni naziv za ciklus radova čije su zajedničke tačke nerješive i nedefinisane lupovane situacije i repetitivne pozicije iščekivanja ...  Izložba se može shvatiti kao ambijentalna postavka iz više segmenata koje objedinjuje element ponavljanja. To ponavljanje očitava se kroz video animacije, kroz univerzalnu formu kruga koja nema početak i nema kraj, kroz šablonsku kaleidoskopsku sliku ili efekat ogledala koji omogućava refleksiju refleksije koje se nižu do beskraja“, zapisala je umjetnica u katalogu izložbe.