Kanjoni i rijeke

Izvire u sjevernoj Crnoj Gori, ispod planine Rzač. Duga je 113 kilometra i teče od sjevera ka jugu. Uliva se u Skadarsko jezero.U svom sjevernom dijelu, Morača je brza planinska rijeka, i presjeca je kanjon sjeverno od Podgorice. Nakon spajanja sa svojom najvećom pritokom, Zetom, sjevernije od Podgorice, Morača ulazi u Zetsku dolinu, sve dok se ne ulije u Skadarsko jezero. Morača je relativno mala rijeka, nešto više od 100 m široka i uglavnom plitka, pa zbog toga njen tok nije mijenjan. Njen kanjon je dio glavnog puta preko kog se dolazi do Podgorice i crnogorske obale.Morača se smatra jednim od simbola Podgorice, i najveća je rijeka koja teče kroz ovaj grad.

Lijeva pritoka Morače omiljeno je stjecište Podgoričana u vrelim ljetnjim danima. 

Čista rijeka i predivan kanjon, ponegdje toliko uzan da se iz manjeg zaleta može preskočiti, samo četiri kilometra od centra grada. 

Vodopad kod Kuća Rakića (popularna Nijagara) visine oko deset metara, ljeti je slabašan i kupači se bezbrižno kupaju na dva-tri metra od njega.

Web: www.czip.me

Rijeka Zeta je duga 86 km. Pri ušću ima više vode od Morače, ali je Morača duža i ima pravolinijski i površinski tok. Vode Zete su dobro hidroenergetski iskorištene u tri hidroelektrane.

Kajakaški klub Morača

Osnovna djelatnost kluba je priprema takmičara za učešće na takmičenjima kajakaša i kajakašica na brzim (divljim) i mirnim vodama.

Prostorije kluba se nalaze na plaži „Galeb“ ispod Njegoševog parka u sklopu objekta restorana Beck city.

Kao pionir u Crnoj Gori, bavi se popularizacijom kajakaštva kao sporta, relativno nepoznatog u granicama naše države, ali veoma atraktivnog i zdravog sporta, koji ima neke ekstremne karakreristike. 

Web: www.kkmoraca.webs.com

Jesenja kajakaška tura na Cijevni

Cijevna izvire na sjevernoj strani Prokletija, gornjim tokom protiče kroz Albaniju, dok južni dio toka u dužini od 33km pripada Crnoj Gori.

Protiče dubokom klisurom, koja se postepeno snižava i priširuje. Na dužini do 25 km usjekla je do 1.000 metara duboku kanjonsku dolinu (15 km na crnogorskoj teritoriji i 10 km u Albaniji). Uliva se u Moraču, kao lijeva pritoka, oko 500 metara jugozapadno od sela Mahale.

Veoma je brza rijeka, čak u ravnici Zete u koju ulazi nizvodno od sela Dinoša, prosječan joj je pad 3,67‰. Godišnje kolebanje vodostaja je prosječno 150 cm, usljed nesrazmjerne količine padavina u pojedinim mjesecima i topljenja snijega krajem proljeća.

Tok rijeke prati asflaltni put koji je čini dostupnom za posjetioce sve do same granice sa Albanijom. Rijeka kao takva predstavlja potencijal za razvoj turizma a naročito kajakaškog. Većim dijelom godine vodostaj je povoljan za organizovanje kajakaških tura te se naša grupa mladih entuzijasta, ljubitelja prirode i kajakaša odlučila da iskoristi ove zadnje dane jeseni. Po utvrđenom planu startovali smo sa mosta iznad karaule na samoj granici i zaputili se nizvodno dionicom dugom 10km.

Ova dionica je prošarana brzacima i mirnim djelovima toka koji se naizmjenično smjenjuju što predstavlja izazov kako za iskusne tako i za kajakaše početnike. Rijeka obiluje manjim plažama sa izvorima a pristupačne su sa obližnjeg puta što predstavlja idealne lokacije za pauze i osježenje u ljetnjiim mjesecima.

Tehnička zahtjevnost ove dionice u ljetnjim mjesecima je 2.stepen brzih voda dok je zimi po većem vodostaju nešto zahtjevnija pa je potrebno znanje veslanja 3. i 4. stepena divljih voda.